Wat is een proxy server

Wat is een Proxy (Server)

Een proxy (of proxyserver) is een computer die een andere computer (of internetapparaat) toestaat indirecte netwerkverbindingen naar andere netwerkdiensten te maken. Een cliënt (jij) maakt verbinding met de proxyserver, en vraagt vervolgens een verbinding, een bestand of andere bron beschikbaar op een andere server aan. De proxyserver geeft vervolgens de gevraagde data door. In sommige gevallen kan de proxy het verzoek van de cliënt of de reactie van de server voor verschillende redenen wijzigen of weigeren. In de praktijk worden proxies meestal gebruikt door mensen die een site willen bezoeken die geblokkeerd is. Proxies kunnen ingedeeld worden in 4 groepen: webproxies, transparante proxies, anonieme proxies en verstoringsproxies.

Web proxies

Een veelgebruikte proxy-toepassing is een caching web proxy. Een web proxy werkt met een cache van webpagina’s, om sneller en betrouwbaarder toegang te verlenen tot de gegevens. Dit betekent dat de web proxy een kopie opslaat van een andere website, en zodra mensen deze website opvragen krijgen ze de kopie te zien.

Als er een verzoek komt voor een online bron (aangegeven door een URL) gaat een caching-proxy zoeken in de lokale cache. Indien gevonden, kan de proxy direct het document terugsturen naar de aanvrager. Anders haalt de proxy het van de server en stuurt het terug naar de aanvrager en wordt er een kopie in de cache opgeslagen van de proxy. De cache gebruikt meestal een vervaldatum-algoritme om documenten uit de cache te verwijderen, afhankelijk van hun leeftijd, grootte, en frequentie waarmee ze aangevraagd worden. Twee eenvoudige cache-algoritmen zijn Least Recently Used (LRU) en Least Frequently Used (LFU). LRU verwijdert het minst recent gebruikte document, en LFU verwijdert de minst frequent gebruikte documenten.

Web proxies kunnen ook de inhoud van webpagina’s filteren. Sommige censuurtoepassingen – die proberen om aanstootgevende web inhoud te blokkeren of bijvoorbeeld staatscensuur zoals in China – worden geïmplementeerd als web proxies. Andere web proxies formatteren webpagina’s voor een bepaald doel of publiek; bijvoorbeeld Skweezer die formatteert webpagina’s voor mobiele telefoons en PDA’s. Netbeheerders kunnen ook proxies instellen om computervirussen en andere vijandige inhoud van externe webpagina’s te onderscheppen.

Een speciaal type web proxies zijn “CGI proxies.” Dit zijn websites die het mogelijk maken een gebruiker toegang tot een site te geven via hun site. Zij gebruiken meestal PHP of CGI om de proxy-functionaliteit te implementeren. CGI proxy’s worden vaak gebruikt om toegang te krijgen tot websites die geblokkeerd zijn door scholen, bedrijven of overheden (bijvoorbeeld de Piratebay). Omdat ze ook het IP-adres van de gebruiker verbergen, worden ze soms ook gebruikt om een bepaalde mate van anonimiteit te krijgen of IP-bans te omzeilen.

Transparante Proxy

Dit soort proxyservers identificeren zichzelf als een proxyserver en maken het oorspronkelijke IP-adres beschikbaar via de http-headers. Deze worden meestal gebruikt voor hun vermogen om websites te cachen en niet vanwege anonimiteitswensen.

Anonieme Proxy

Dit type proxyserver identificeert zichzelf als een proxyserver, maar geeft niet het oorspronkelijke IP-adres door. Anonieme proxyserver zijn detecteerbaar, maar bieden redelijke anonimiteit voor de meeste gebruikers.

Hoge Anonimiteit Proxy

Dit type proxyserver identificeert zich niet als zijnde een proxyserver en geeft het IP-adres van de gebruiker niet door.

Zoals je kunt lezen heeft een Proxyserver veel weg van een VPN server, maar toch zijn er verschillen.